Filter
Søk

Levering og retur

 

TRANSPORT

Vi har egne biler som kjører varene hjem til deg og faste leveringsdager i distriktet. Hos oss kan du låne varehenger gratis!

 
___________________________
 
 
LEVERINGSBETINGELSER
 
Anslått leveringstid er alltid veiledende. Kjøper skal ved mottak kontrollere og undersøke varen forsvarlig. Avvik av enhver art anføres alltid på fraktbrev. For varer levert direkte fra fabrikk gjelder den aktuelle produsents frister for levering.
 
Varer til utkjøring
Det påløper frakt kroner 375,- (300+mva) på utkjøring fra vårt lager dersom annet ikke er avtalt. 
Bestilling av varer til transport må være oss i hende senest 2 arbeidsdager før utkjøring.
 

KVALITETSMANGEL ELLER SKADE PÅ VARE

Reklamasjon vedrørende kvalitetsmangel, transportskade eller annen skade på mottatte varer skal skje umiddelbart ved varens ankomst. Det er kjøpers ansvar å dokumentere slike skader/mangler. Alle avvik skal anføres fraktbrev. I slike tilfeller begrenser selgers ansvar seg til varens verdi og selger har intet ansvar for følgekostnader og merkostnader. Evt. følgeskader ved heising, interntransport, etc, på byggeplass er kjøpers fulle ansvar.
 

RETUR AV VARER

1.        All retur skal på forhånd være avtalt med XL-BYGG

          -      fabrikkleveranser og skaffe-/bestillings-varer tas ikke i retur uten særskilt avtale

          -      varer som er utgått hos produsent tas ikke i retur

          -      brutte og ikke salgbare forpakninger tas ikke i retur

          -      Varer uten original emballasje tas ikke i retur.

2.        Ved retur av varer skal det alltid henvises til faktura- og/eller ordrenummer.

3.        Godkjent retur godskrives med inntil 80% av salgssum dersom ikke annet er avtalt.

4.        Kjøper belastes fraktkostnader i tillegg, og er ansvarlig for eventuell skade under transporten.