Filter
Søk

Sement og Mørtel

Å bygge med blokker går raskt og gir flotte resultater. Det finnes mange typer med ulike egenskaper som er tilpasset ditt behov og bruksområde. Vi forhandler og gir gode råd både når det gjelder gulvavretting, mørtel, fasade m.m. Les mer på XL-BYGG eller kom innom for en hyggelig prat og nyttige råd. Varene kan du kjøpe samtidig eller få utkjørt og levert byggeplass.


Forsiktighetsregler :)

Under arbeid, unngå kneling i fersk mørtel eller betong der det er mulig. Hvis kneling er absolutt nødvendig, må passende vanntett personlig verneutstyr brukes.
Ikke spis, drikk eller røyk når du arbeider med sement for å unngå kontakt med hud eller munn.

Før du begynner å jobbe med sement, smør på en beskyttelseskrem og smør på på nytt med jevne mellomrom.
Umiddelbart etter arbeid med sement eller sement-holdige materialer, bør arbeiderne vaske seg eller dusje og bruke fuktighetskremer på huden. Fjern tilsølte klær, sko, klokker etc. og rengjør dem grundig før gjenbruk. 

Bruk verneutstyr som beskrevet i datablad og følg anbefalingene for sikker håndtering.

Se som
Sorter etter
Vis per side