Filter
Søk

Logistikk

 

PROFFKONSEPT

 Som proffkunde i XL-BYGG tar du del i et konsept som skal bidra til at du lykkes enda bedre med din virksomhet. XL-BYGG Proffkonsept spenner over et vidt spekter av tjenester som hver for seg og i sum er til nytte for deg som utførende i byggebransjen.
 
Kom innom for en hyggelig prat om hva XL-BYGG proffkonsept kan gjøre for deg og din bedrift! 
 
 
_____________________________________________
 
 
 
Få tilgang til sikkerhetsdatablad og vareinformasjon direkte på din smarttelefon.
 
Vår nettbutikk bruker NOBB varedatabase for å hente produktets sikkerhetsdatablad og Vareinformasjon. 
Dette er informasjon du også kan fremskaffe på byggeplass dersom du har en Android eller Apple telefon.

Last ned NOBB scanner. Bruk søkeord NOBB på Android Market eller IOS App Store. NOBB inneholder over 670 000 varer som omsettes i byggenæringen i Norge, og mange av disse er av teknisk- kjemisk art, og sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig i NOBB basen via din telefon.
Den er enkel i bruk. Scann strekkoden på produktet og produktdetaljer er tilgjengelig.
 
NOBB er kilden som samler all relevant produktdata ett sted for byggenæringen.

For å legge til rette for en transparent digital informasjonsflyt på tvers av hele verdikjeden, åpnes produkt- og informasjonsdatabasen NOBB for hele markedet.

Entreprenør, arkitekt, rådgivere, IT-leverandører og andre som søker etter relevante produktdata til bruk i f.eks BIM, får nå tilgang til informasjon uten kostnad.  

Trykk her for mer informasjon og mulighet for å registrere deg

 
_____________________________________________
 
Festemiddelavtale
 
_____________________________________________
 
 
 
Det er viktig å ha kontroll på egne rutiner, og internkontroll er i likhet med dokumentasjon både på byggeplass og overlevert til kunde ved ferdigstillelse et lovpålagt krav som må oppfylles for å unngå at byggeplassen risikeres å bli stengt. 
Her er det ulike krav ut ifra størrelse på bedriften og antall ansatte. 

Noe enkelt fremstilt er en sjekkliste et dokument som beskriver hva som er kontrollert, når og av hvem.
Kravet til kompleksitet øker ut ifra størrelse på bedriften og antall ansatte.

Føles rammebetingelser og krav noe diffust? Ta gjerne turen innom. Du er godt på veg med vår Byggdok løsning